Förtroendevald - möte som berättigar till sammanträdesarvode som ej rapporteras av nämndsekreterare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Förtroendevalda kan även ha rätt till ersättning för resekostnader och sammanträdesarvode.

Grunden för rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Den förlorade arbetsinkomsten ska styrkas. Blankett för intyg för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevalda har i skälig omfattning rätt till sammanträdesarvode så som kommunfullmäktige har beslutat. Sammanträdesarvodet är en kompensation för bland annat inläsning av sammanträdeshandlingar och övriga förberedelser inför sammanträdet.

Alla ersättningsformer regleras i bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun. Dokumentet i sin helhet.

För att få ersättning utbetald ska du som har ett politiskt uppdrag i Falköpings kommun rapportera in din tjänstgöring elektroniskt med hjälp av e-legitimation. 

Den här e-tjänsten hanterar ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för resekostnader och sammanträdesarvode för sammanträde som inte har protokollförts av tjänsteman i Falköpings kommun.

Sammanträdesarvode för sammanträde som har protokollförts av tjänstemän i Falköpings kommun betalas ut per automatik. Om du inte ska rapportera in sammanträdesarvode så ska du använda den här e-tjänsten.länk till annan webbplats

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa