Dispens för bred, lång eller tung transport

LÄS MER

Tunga transporter som överskrider gällande bärighetsklass kan även beviljas dispens på allmänna vägar.

Berör transporten enbart Falköpings kommun ska ansökan skickas in till trafik@falkoping.se.

Sker transporten genom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket.

Frågor om e-tjänsten

Anna Johansson
anna.k.johansson@falkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
samhallsbygg@falkoping.se