Frivillig medhjälpare i äldreomsorgen

LÄS MER

Tanken är att du ska bidra med glädje och gemenskap för att sätta guldkant på tillvaron inom följande verksamheter:

  • besöksverksamheten
  • träffpunkterna
  • informationscentrum
  • äldreomsorgens fritidsverksamhet

Ta chansen att göra något för andra och samtidigt berika ditt eget liv! Delad glädje är dubbel glädje!

Frågor om e-tjänsten

Malin Dittmer
malin.dittmer@falkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
social@falkoping.se