Avgiftsberäkning äldreboende/särskilt boende

LÄS MER

Du behöver ha följande uppgifter tillgängliga för att kunna börja beräkningen:

• Inkomst av tjänst eller pension etc.
• Inkomst av kapital

Klicka på "Starta e-tjänst" för att börja beräkningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten