Anmälan om placering i tomtkö

LÄS MER

För att få köpa en villatomt från Falköpings kommun måste du stå i kommunens tomtkö, för detta betalar du en engångsavgift. Observera att tomtkön är till för privatpersoner (fysisk person). Mer information hittar du här.

För företag (juridisk person) är avgifterna i stort sett samma men förfarandet vid försäljningen lite annorlunda (mer information hittar du här).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa