Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga & bo (17)

  Förskola, skola & utbildning (20)

  • Anmälan olycksfallskada för barn och ungdomar

   Vid olycksfall som inträffar under skoltid.

   Vid olycksfall som inträffar under skoltid.

  • Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelever

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg t o m vårterminen det år du fyller 20 år.

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg t o m vårterminen det år du fyller 20 år.

  • Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid i förskola/fritidshem

   Här kan du göra din ansökan om plats för omsorg på obekväm arbetstid.

   Här kan du göra din ansökan om plats för omsorg på obekväm arbetstid.

  • Ansökan om specialkost och anpassad måltid

   Här kan du ansöka om, ändra eller avsluta specialkost och anpassad kost.

   Här kan du ansöka om, ändra eller avsluta specialkost och anpassad kost.

  • Ansökan till gymnasieskolan

   Här kan du ansöka till gymnasieskolan.

   Här kan du ansöka till gymnasieskolan.

  • Beställ betygskopior

   Här kan du beställa betygskopia 

   Här kan du beställa betygskopia 

  • Fritidshem

   Här kan du:

   - Göra ansökan
   - Registrera ny inkomst
   - Säga upp plats

   Här kan du:

   - Göra ansökan
   - Registrera ny inkomst
   - Säga upp plats

  • Godkännande av regler vid lån av elevdator för gymnasieelev

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna ett personligt lärverktyg under dess tid som elev på skolan.

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna ett personligt lärverktyg under dess tid som elev på skolan.

  • Godkännande av regler vid lån av elevdator för högstadieelev

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna en personlig Chromebook under dess tid som elev på skolan.

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna en personlig Chromebook under dess tid som elev på skolan.

  • Tempus Hemma App

   I Tempus kan du som vårdnadshavare lägga in schema och anmäla frånvaro eller ledighet.

   I Tempus kan du som vårdnadshavare lägga in schema och anmäla frånvaro eller ledighet.

  • Tentamensförfrågan Lärcenter Falköping

   Studerar du på högskola eller universitet så kan du möjligtvis skriva din tentamen på Lärcenter Falköping. Du är välkommen med en förfrågan om att skriva din tentamen hos oss på Lärcenter Falköping

   Studerar du på högskola eller universitet så kan du möjligtvis skriva din tentamen på Lärcenter Falköping. Du är välkommen med en förfrågan om att skriva din tentamen hos oss på Lärcenter Falköping

  • Unikum: förskolans och grundskolans lärplattform

   Unikum är förskolans och grundskolans lärplattform.

   Unikum är förskolans och grundskolans lärplattform.

  • Ållebergsgymnasiets erbjudande till avgångselever om utköp av elevdator

   Här kan du anmäla köp av elevdator eller om du vill lämna tillbaka den.

   Här kan du anmäla köp av elevdator eller om du vill lämna tillbaka den.

  • Önskemål om byte av kommunal grundskola

   Här kan du skicka in ditt önskemål om byte av kommunal grundskola.

   Här kan du skicka in ditt önskemål om byte av kommunal grundskola.

  Kommun & politik (10)

  Miljö & energi (8)

  Näringsliv & arbete (9)

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

   Om du vill börja sälja e-cigaretter ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

   Om du vill börja sälja e-cigaretter ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  • Försäljning och servering av folköl - anmälan

   Om du vill börja sälja folköl ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

   Om du vill börja sälja folköl ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  • Försäljningstillstånd tobak - ansökan/anmälan

   Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

   Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  Omsorg & hjälp (15)

  Personuppgiftsbehandling (8)

  • Begäran om registerutdrag kultur-och fritidsnämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Personuppgifter hos kommunen- Radering, rättelse, begränsning, överflytt och invändningar

   Via den här e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköping kommun skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

   Via den här e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköping kommun skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

  Samhälle & gator (8)

  • Dispens för bred, lång eller tung transport

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

  • SMS vid driftsstörningar

   Anmäl dig i vår SMS-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information.

   Anmäl dig i vår SMS-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information.

  Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (9)

  • Ansökan brandfarlig vara

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Förordningen (SFS 2010:1075).

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Förordningen (SFS 2010:1075).

  • Inkoppling av larm

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en larmanläggning till SMS, kommunernas samordningscentral (KSC). 

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en larmanläggning till SMS, kommunernas samordningscentral (KSC). 

  • Inkoppling av personlarm

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna har möjlighet att  ansluta personlarm till KSC (Kommunernas Samordnings Central). 

   Företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna har möjlighet att  ansluta personlarm till KSC (Kommunernas Samordnings Central). 

   Företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

  Uppleva & göra (7)

  • Boka besök på Ekehagens Forntidsby

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

  Övriga e-tjänster (1)