Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga & bo (17)

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (9)

  Visa allaVisa färre

  Miljö & energi (8)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv & arbete (6)

  Omsorg & hjälp (16)

  • Anmälan kontaktfamilj

   Anmäl ditt intresse om att bli kontaktfamilj.

   Anmäl ditt intresse om att bli kontaktfamilj.

  • Ansöka om insats enligt lagen om stöd och service (LSS)

   I den här e-tjänsten kan du göra ansöka om stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

   I den här e-tjänsten kan du göra ansöka om stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Ansökan om hjälp med att handla mat eller medicin

   Här kan du ansöka om hjälp med att handla mat eller medicin. 

   Här kan du ansöka om hjälp med att handla mat eller medicin. 

  • Avgiftsberäkning hemtjänst

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att få hemtjänst. Observera att avgiften kan fastställas först när biståndsavdelningen beslutat om vilka insatser från hemtjänsten som du har behov av.
    

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att få hemtjänst. Observera att avgiften kan fastställas först när biståndsavdelningen beslutat om vilka insatser från hemtjänsten som du har behov av.
    

  • Avgiftsberäkning äldreboende

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att bo i ett äldre boende (särskilt boende).

     

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att bo i ett äldre boende (särskilt boende).

     

  • Avregistrering för LOV-företag

   Här kan ansvarig på LOV-företag avregistrera användarbehörigheter.

   Här kan ansvarig på LOV-företag avregistrera användarbehörigheter.

  • Beräkning om berättigande till försörjningsstöd

   Här kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

   Här kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

  • Budgetkalkylen

   I vår budgetkalkyl kan du räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi.

   I vår budgetkalkyl kan du räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi.

  • Frivillig medhjälpare i äldreomsorgen

   Vi söker frivilliga medhjälpare i äldreomsorgen - vi på Socialförvaltningen önskar få kontakt med enskilda personer, både män och kvinnor.

   Vi söker frivilliga medhjälpare i äldreomsorgen - vi på Socialförvaltningen önskar få kontakt med enskilda personer, både män och kvinnor.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Kontaktperson LSS, stöd och service

   Ansökan om att bli kontaktperson.
   Ansökan om att bli kontaktperson.
  Visa allaVisa färre

  Personuppgiftsbehandling (9)

  • Begäran om registerutdrag kultur-och fritidsnämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Begäran om registerutdrag tekniska nämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Personuppgifter hos kommunen- Radering, rättelse, begränsning, överflytt och invändningar

   Via den här e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköping kommun skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

   Via den här e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköping kommun skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

  Visa allaVisa färre

  Samhälle & gator (8)

  • Dispens för bred, lång eller tung transport

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

  • SMS vid driftsstörningar

   Anmäl dig i vår SMS-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information.

   Anmäl dig i vår SMS-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information.

  Visa allaVisa färre

  Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (9)

  • Ansökan om egensotning

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

  • Inkoppling av larm

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en larmanläggning till SMS, kommunernas samordningscentral (KSC). 

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en larmanläggning till SMS, kommunernas samordningscentral (KSC). 

  • Inkoppling av personlarm

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna har möjlighet att  ansluta personlarm till KSC (Kommunernas Samordnings Central). 

   Företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna har möjlighet att  ansluta personlarm till KSC (Kommunernas Samordnings Central). 

   Företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva & göra (7)

  • Boka besök på Ekehagens Forntidsby

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

  Visa allaVisa färre

  Utbildning & barnomsorg (16)

  Visa allaVisa färre