Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga & bo (17)

  Förskola, skola & utbildning (20)

  Kommun & politik (9)

  Miljö & energi (8)

  Näringsliv & arbete (9)

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

   Om du vill börja sälja e-cigaretter ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

   Om du vill börja sälja e-cigaretter ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  • Försäljning och servering av folköl - anmälan

   Om du vill börja sälja folköl ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

   Om du vill börja sälja folköl ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  • Försäljningstillstånd tobak - ansökan/anmälan

   Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

   Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  Omsorg & hjälp (15)

  Personuppgiftsbehandling (8)

  • Begäran om registerutdrag kultur-och fritidsnämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Personuppgifter hos kommunen- Radering, rättelse, begränsning, överflytt och invändningar

   Via den här e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköping kommun skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

   Via den här e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköping kommun skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

  Samhälle & gator (8)

  • Dispens för bred, lång eller tung transport

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

  • SMS vid driftsstörningar

   Anmäl dig i vår SMS-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information.

   Anmäl dig i vår SMS-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information.

  Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (9)

  • Ansökan om egensotning

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

  • Inkoppling av larm

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en larmanläggning till SMS, kommunernas samordningscentral (KSC). 

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en larmanläggning till SMS, kommunernas samordningscentral (KSC). 

  • Inkoppling av personlarm

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna har möjlighet att  ansluta personlarm till KSC (Kommunernas Samordnings Central). 

   Företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna har möjlighet att  ansluta personlarm till KSC (Kommunernas Samordnings Central). 

   Företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

  Uppleva & göra (7)

  • Boka besök på Ekehagens Forntidsby

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

  Övriga e-tjänster (1)