Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga & bo (17)

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (8)

  Visa allaVisa färre

  Miljö & energi (8)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv & arbete (9)

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

   Om du vill börja sälja e-cigaretter ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

   Om du vill börja sälja e-cigaretter ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  • Försäljning och servering av folköl - anmälan

   Om du vill börja sälja folköl ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

   Om du vill börja sälja folköl ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  • Försäljningstillstånd tobak - ansökan/anmälan

   Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

   Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg & hjälp (17)

  • Anmälan kontaktfamilj

   Anmäl ditt intresse om att bli kontaktfamilj.

   Anmäl ditt intresse om att bli kontaktfamilj.

  • Anmälan om borgerlig vigsel

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla borgerlig vigsel.

   Med den här e-tjänsten kan du anmäla borgerlig vigsel.

  • Ansökan om hjälp med att handla mat eller medicin

   Här kan du ansöka om hjälp med att handla mat eller medicin. 

   Här kan du ansöka om hjälp med att handla mat eller medicin. 

  • Avgiftsberäkning äldreboende/särskilt boende

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att bo i ett äldre boende/särskilt boende.

     

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att bo i ett äldre boende/särskilt boende.

     

  • Avregistrering för LOV-företag

   Här kan ansvarig på LOV-företag avregistrera användarbehörigheter.

   Här kan ansvarig på LOV-företag avregistrera användarbehörigheter.

  • Bekräfta att du blivit förälder

   Här kan du bekräfta att du blivit förälder i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

   Här kan du bekräfta att du blivit förälder i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

  • Budgetkalkylen

   I vår budgetkalkyl kan du räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi.

   I vår budgetkalkyl kan du räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi.

  • Familjehem: Intresseanmälan

   Anmäl ditt intresse om att bli familjehem.

   Anmäl ditt intresse om att bli familjehem.

  • Frivillig medhjälpare i äldreomsorgen

   Vi söker frivilliga medhjälpare i äldreomsorgen - vi på Socialförvaltningen önskar få kontakt med enskilda personer, både män och kvinnor.

   Vi söker frivilliga medhjälpare i äldreomsorgen - vi på Socialförvaltningen önskar få kontakt med enskilda personer, både män och kvinnor.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Inkomstförfrågan för äldre-och handikappomsorg

   Det du ska betala för hemtjänst — vård, omvårdnad och socialt stöd beror på hur mycket du har i inkomst. 
   Första gången du får hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvård eller flyttar till ett äldreboende ska du skicka in en inkomstförfrågan till oss. 

   Det du ska betala för hemtjänst — vård, omvårdnad och socialt stöd beror på hur mycket du har i inkomst. 
   Första gången du får hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvård eller flyttar till ett äldreboende ska du skicka in en inkomstförfrågan till oss. 

  • Kontaktperson LSS, stöd och service

   Ansökan om att bli kontaktperson.
   Ansökan om att bli kontaktperson.
  Visa allaVisa färre

  Personuppgiftsbehandling (9)

  • Begäran om registerutdrag kultur-och fritidsnämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Begäran om registerutdrag tekniska nämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Personuppgifter hos kommunen- Radering, rättelse, begränsning, överflytt och invändningar

   Via den här e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköping kommun skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

   Via den här e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköping kommun skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

  Visa allaVisa färre

  Samhälle & gator (8)

  • Dispens för bred, lång eller tung transport

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

   Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar.

  • SMS vid driftsstörningar

   Anmäl dig i vår SMS-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information.

   Anmäl dig i vår SMS-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information.

  Visa allaVisa färre

  Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (9)

  • Ansökan brandfarlig vara

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Förordningen (SFS 2010:1075).

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Förordningen (SFS 2010:1075).

  • Inkoppling av larm

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en larmanläggning till SMS, kommunernas samordningscentral (KSC). 

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner med tillhörande bolag, kommunalförbund och stiftelser kan ansluta en larmanläggning till SMS, kommunernas samordningscentral (KSC). 

  • Inkoppling av personlarm

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna har möjlighet att  ansluta personlarm till KSC (Kommunernas Samordnings Central). 

   Företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna har möjlighet att  ansluta personlarm till KSC (Kommunernas Samordnings Central). 

   Företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva & göra (7)

  • Boka besök på Ekehagens Forntidsby

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

  Visa allaVisa färre

  Utbildning & barnomsorg (20)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (2)