Felanmälan gator, parker mm

LÄS MER

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar bör du omgående anmäla detta till oss så åtgärdar vi felet så fort som möjligt.

‌Vid akuta fel på gator och gatubelysning eller vatten och avlopp

Kundtjänst gata

Måndag-fredag klockan 07.30-16.00
Telefon 0515-88 52 30

Kundtjänst VA

Måndag-fredag klockan 07.30-16.00
Telefon 0515-88 52 70
E-post kundtjanst.va@falkoping.se  

Felanmälan övrig tid

KSC Kommunernas samordningscentral
Telefon 0515-88 77 77
E-post ksc@falkoping.se

Vid akuta fel på el och fjärrvärme

Falbygdens Energi AB
Dygnet runt
Telefon 0515-77 75 55
E-post info@falbygdensenergi.se