Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga & bo (17)

  Förskola, skola & utbildning (22)

  • Anmälan olycksfallskada för barn och ungdomar

   Vid olycksfall som inträffar under skoltid.

  • Ansök om modersmålsundervisning

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning för elever boende/folkbokförda i Falköpings kommun och som går i grundskola, särskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

  • Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid i förskola/fritidshem

   Här kan du göra din ansökan om plats för omsorg på obekväm arbetstid.

  • Ansökan om specialkost och anpassad måltid

   Här kan du ansöka om, ändra eller avsluta specialkost och anpassad kost.

  • Ansökan till gymnasieskolan

   Här kan du ansöka till gymnasieskolan.

  • Ansökan till Kulturskolan

   Med den här e-tjänsten kan du ansöka till Kulturskolan.

  • Avsluta modersmålsundervisning

   Avsluta modersmålsundervisning för elever boende/folkbokförda i Falköpings kommun och som går i grundskola, särskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

  • Beräkna barnomsorgsavgift

   Här kan du beräkna din barnomsorgsavgift.

  • Godkännande av regler vid lån av elevdator för gymnasieelev

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna ett personligt lärverktyg under dess tid som elev på skolan.

  • Godkännande av regler vid lån av elevdator för högstadieelev

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna en personlig Chromebook under dess tid som elev på skolan.

  • Tempus Hemma App

   I Tempus kan du som vårdnadshavare lägga in schema och anmäla frånvaro eller ledighet.

  • Tentamensförfrågan Lärcenter Falköping

   Studerar du på högskola eller universitet så kan du möjligtvis skriva din tentamen på Lärcenter Falköping. Du är välkommen med en förfrågan om att skriva din tentamen hos oss på Lärcenter Falköping

  • Unikum: förskolans och grundskolans lärplattform

   Unikum är förskolans och grundskolans lärplattform.

  • Val till förskoleklass

   Här kan du skicka in ditt val till  kommunal förskoleklass läsåret nästa år/nästnästa år. E-tjänsten är öppen under perioden 15 november - 15 december i år.

  • Ållebergsgymnasiets erbjudande till avgångselever om utköp av elevdator

   Här kan du anmäla köp av elevdator eller om du vill lämna tillbaka den.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Önskemål om byte av kommunal grundskola

   Här kan du skicka in ditt önskemål om byte av kommunal grundskola.

  Kommun & politik (10)

  Miljö & energi (8)

  Näringsliv & arbete (9)

  • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

   Om du vill börja sälja e-cigaretter ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  • Försäljning och servering av folköl - anmälan

   Om du vill börja sälja folköl ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  • Försäljningstillstånd tobak - ansökan/anmälan

   Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla detta via denna e-tjänst innan försäljningen börjar.

  Omsorg & hjälp (17)

  Personuppgiftsbehandling (11)

  • Begäran om registerutdrag krisledningsnämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Begäran om registerutdrag kultur- och fritidsnämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Begäran om registerutdrag valnämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Begäran om registerutdrag överförmyndaren

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Personuppgifter hos kommunen- Radering, rättelse, begränsning, överflytt och invändningar

   Via den här e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköping kommun skicka in en begäran att utnyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

  Samhälle & gator (7)

  • SMS vid driftsstörningar

   Anmäl dig i vår SMS-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information.

  Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (9)

  • Ansökan brandfarlig vara

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Förordningen (SFS 2010:1075).

  • Ansökan om egensotning

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

  • Inkoppling av personlarm

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (SMS) medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna har möjlighet att  ansluta personlarm till KSC (Kommunernas Samordnings Central). 

   Företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

  Uppleva & göra (8)

  • Ansökan om återköp

   Denna e-tjänst avser anmälan om återköp eller återbetalning för köp gjorda hos Falköpings kommuns badanläggningar eller skidanläggning.

  • Boka besök på Ekehagens Forntidsby

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby.