Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Begäran om registerutdrag (8)

  • Begäran om registerutdrag kultur-och fritidsnämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  • Begäran om registerutdrag tekniska nämnden

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

   I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna.

  Visa allaVisa färre

  Bygga & bo (13)

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (9)

  Visa allaVisa färre

  Miljö & energi (4)

  Näringsliv & arbete (6)

  Omsorg & hjälp (16)

  • Anmälan kontaktfamilj

   Anmäl ditt intresse om att bli kontaktfamilj.

   Anmäl ditt intresse om att bli kontaktfamilj.

  • Ansöka om insats enligt lagen om stöd och service (LSS)

   I den här e-tjänsten kan du göra ansöka om stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

   I den här e-tjänsten kan du göra ansöka om stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Avgiftsberäkning hemtjänst

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att få hemtjänst. Observera att avgiften kan fastställas först när biståndsavdelningen beslutat om vilka insatser från hemtjänsten som du har behov av.
    

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att få hemtjänst. Observera att avgiften kan fastställas först när biståndsavdelningen beslutat om vilka insatser från hemtjänsten som du har behov av.
    

  • Avgiftsberäkning äldreboende

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att bo i ett äldre boende (särskilt boende).

     

   Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att bo i ett äldre boende (särskilt boende).

     

  • Avregistrering för LOV-företag

   Här kan ansvarig på LOV-företag avregistrera användarbehörigheter.

   Här kan ansvarig på LOV-företag avregistrera användarbehörigheter.

  • Budgetkalkylen

   I vår budgetkalkyl kan du räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi.

   I vår budgetkalkyl kan du räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi.

  • Familjehem: Intresseanmälan

   Anmäl ditt intresse om att bli familjehem.

   Anmäl ditt intresse om att bli familjehem.

  • Frivillig medhjälpare i äldreomsorgen

   Vi söker frivilliga medhjälpare i äldreomsorgen - vi på Socialförvaltningen önskar få kontakt med enskilda personer, både män och kvinnor.

   Vi söker frivilliga medhjälpare i äldreomsorgen - vi på Socialförvaltningen önskar få kontakt med enskilda personer, både män och kvinnor.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Inkomstförfrågan för äldre-och handikappomsorg

   Det du ska betala för hemtjänst — vård, omvårdnad och socialt stöd beror på hur mycket du har i inkomst. 
   Första gången du får hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvård eller flyttar till ett äldreboende ska du skicka in en inkomstförfrågan till oss. 

   Det du ska betala för hemtjänst — vård, omvårdnad och socialt stöd beror på hur mycket du har i inkomst. 
   Första gången du får hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvård eller flyttar till ett äldreboende ska du skicka in en inkomstförfrågan till oss. 

  • Kontaktperson LSS, stöd och service

   Ansökan om att bli kontaktperson.
   Ansökan om att bli kontaktperson.
  Visa allaVisa färre

  Samhälle & gator (7)

  Visa allaVisa färre

  Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (8)

  • Anmälan om föreståndare explosiv vara

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Här kan du anmäla föreståndare för hantering av explosiva varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Förordningen (SFS 2010:1075).

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Här kan du anmäla föreståndare för hantering av explosiva varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Förordningen (SFS 2010:1075).

  • Ansökan om egensotning

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

   (Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

   Ansökan om dispens för fastighetsägare att utföra sotning på den egna fastigheten

  Visa allaVisa färre

  Uppleva & göra (7)

  • Boka besök på Ekehagens Forntidsby

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

   Här kan du anmäla ditt besök hos Ekehagens Forntidsby. 

  Visa allaVisa färre

  Utbildning & barnomsorg (14)

  Visa allaVisa färre