Val till förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är vårdnadshavare för barn födda för fem år sedan, skicka in ditt val till kommunal förskoleklass inför läsåret nästa år/nästnästa år. Ansökningsperioden är 15 november - 15 december i år.

Om du vill göra skolval för flera barn, ska en ansökan per barn skickas in.

När ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens, vilket innebär att en vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns i e-tjänsten.

Efter ansökningsperioden kommer alla val att hanteras. Om den valda skolan får fler sökande än lediga platser kommer kommunens fastställda kriterier att ligga till grund för urvalet.

Här kan du läsa mer om riktlinjerna för skolvalet.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället använda denna blankett.

 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn.utb@falkoping.se
0515-88 52 90

Personuppgiftsansvarig

Barn - och utbildningsnämnden
barn.utb@falkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa