Val till förskoleklass 2023-2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är vårdnadshavare för barn födda 2017, skicka in ditt val till kommunal förskoleklass inför läsåret 2023/2024. Ansökningsperioden är 15 november - 15 december 2022.

Om du vill göra skolval för flera barn, ska en ansökan per barn skickas in.

När ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens, vilket innebär att en vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns i e-tjänsten.

Efter ansökningsperioden kommer alla val att hanteras. Om den valda skolan får fler sökande än lediga platser kommer kommunens fastställda kriterier att ligga till grund för urvalet.

Här kan du läsa mer om riktlinjerna för skolvalet.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället använda denna blankett.

 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn.utb@falkoping.se
0515-88 52 90

Personuppgiftsansvarig

Barn - och utbildningsnämnden
barn.utb@falkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa