Personuppgifter hos kommunen- Radering, rättelse, begränsning, överflytt och invändningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du som har personuppgifter registrerade hos Falköpings kommun skicka in en begäran att nyttja din rätt att bli raderad, få dina personuppgifter rättade, begränsa användningen, få flytta dina uppgifter eller invända mot behandling. 

Mer information om dina rättigheter som registrerad och när de gäller hittar du på Integritetsskyddsmyndigheten

Kontakta flera nämnder

I tjänsten kan du bara välja en (1) nämnd per begäran. För att kunna kontakta flera nämnder måste du göra tjänsten upprepande gånger och välja olika nämnder varje gång. Du kan enbart begära hantering av dina egna personuppgifter via e-tjänsten. 

Detta kan du göra i e-tjänsten

Begära rättelse

  • Om Falköpings kommun har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära en rättelse. 
  • Du har också rätt att komplettera med saknande uppgifter som är relevanta med hänsyn till syftet med personuppgiftsbehandling. 

Begära radering av personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att de personuppgifter som Falköpings kommun har registrerat om dig ska raderas. 

Begränsa behandling av dina personuppgifter 

Du har i vissa fall rätt att begära att Falköpings kommuns behandling av dina personuppgifter begränsas. Det innebär att de personuppgifter som kommunen har om dig enbart får behandlas för avgränsade syften. 

Flytta över personuppgifter (Dataportabilitet)

Rätten till dataportabilitet innebär att du i vissa fall har rätt att hämta ut personuppgifter från kommunen för att använda dem på ett annat håll. Ett av kraven för denna förflyttning av personuppgifter är att behandlingen från början bygger på samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. 

Invändningar mot behandling av personuppgifter 

Rätten till invändning innebär att du har rätt att invända mot/ifrågasätta att behandling av dina personuppgifter är lagliga. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter användas för direkt marknadsföring. 

Mer information om personuppgifter och hur Falköpings kommun hanterar personuppgifter hittar du här. 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa