Sök pengar från Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköping är ett samverkansorgan mellan Falköping kommun och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet. 

Prioriterade målgrupper: barn - och ungdomar 0-25 år samt personer 60 år och äldre. 

Det övergripande målet för folkhälsa är att: "Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". 

 

Beslut om bidrag

Ansökan om bidrag upp till 40 000 kronor besluts fortlöpande av folkhälsostrategen och i samråd med samrådet för lokalt folkhälsoarbete presidium. Ansöknngar som överstiger 40 000 kronor beslutas av folkhälsorådet. På www.falkoping.se finner du sista ansökningsdatumet. 

Samrådet beviljar inte stimulansmedel till: 

  • Aktiviteter som rör ordinarie verksamhet
  • Aktiviteter som är enskilda händelser utan planering om fortsättning av något slag

Samrådet sammanställer varje år en verksamhetsberättelse från föregående år, i den presenteras kort vilka som har beviljats stimulansmedel under året. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa