Önskemål om byte av kommunal grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in ditt önskemål om byte av kommunal grundskola.

Skolbyte under pågående termin beviljas normalt endast om det finns särskilda skäl. Respektive rektor beslutar om det finns möjlighet att erbjuda plats på önskad skola. Om en skola får fler sökande än den kan ta emot är det närhetsprincipen som gäller.

Om du vill göra skolval för flera barn, ska en ansökan per barn skickas in.

När ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens, vilket innebär att en vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns i e-tjänsten.

 

För att ansöka via en blankett klicka här.

 

För att byte av skola/val till fristående skola (ej kommunal skola) klicka här.

 

För att ansöka om att fullgöra skolgång i Falköping klicka här.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa