Önskemål eget skolval kommunal grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in önskemål om eget val av kommunal grundskola i Falköpings kommun.

 

OBS! För närvarande är det inte möjligt att via denna e-tjänst lämna önskemål gällande förskoleklass läsåret 2021/2022. Önskemål lämnas istället in via blankett (se länk nedan).

 

Skolbyte under pågående termin beviljas normalt endast om det finns särskilda skäl. Respektive rektor beslutar om det finns möjlighet att erbjuda plats på önskad skola. Om en skola får fler sökande än den kan ta emot är det närhetsprincipen som gäller.

Om du vill göra skolval för flera barn, ska en ansökan per barn skickas in.

När ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna vara överens, vilket innebär att en vårdnadshavare ansöker och den andra vårdnadshavaren måste bekräfta ansökan för att den ska bli giltig. Instruktioner finns i e-tjänsten.

 

För att ansöka via en blankett klicka här.

 

För att byte av skola till fristående skola klicka här.

 

För att ansöka om att fullgöra skolgång i Falköping klicka här.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa