Begäran om registerutdrag Barn- och Utbildningsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna. 

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Falköpings kommun. För att få reda på det gör du en förfrågan om ett registerutdrag på de personuppgifter som finns registrerade om dig. Då varje nämnd är en egen myndighet får du göra en begäran till varje nämnd som du önskar få ut information ifrån. Nämnden är skyldig att ge dig besked om de behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall vilka personuppgifter. Du ska normalt få ett skriftligt registerutdrag inom en månad. 

Barn-och utbildningsnämnden utför kommunens uppgifter inom barnomsorgen, grundskolan, grund-särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt ansvarar för den kommunala musikskolan och skolskjuts med tillhörande riktlinjer. Inom ramen för detta arbete hanterar nämnden personuppgifter för bland annat elever, vårdnadshavare och personal. Personuppgifterna kan i vissa förekomma tillsammans med omdömen som exempelvis elevers betyg. 

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa