Förtroendevald - ekonomisk ersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Förtroendevalda kan även ha rätt till ersättning för resekostnader och sammanträdesarvode.

Grunden för rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst. Den förlorade arbetsinkomsten ska styrkas. Blankett för intyg för förlorad arbetsinkomst.

Ersättningen regleras i bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun. Dokumentet i sin helhet.

För att få ersättning utbetald ska du som har ett politiskt uppdrag i Falköpings kommun rapportera in din tjänstgöring elektroniskt med hjälp av e-legitimation. 

Den här e-tjänsten hanterar ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för resekostnader. Sammanträdesarvode för sammanträde som har protokollförts av tjänstemän i Falköpings kommun betalas ut per automatik.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa