Installationsanmälan av värmepump

LÄS MER

Din anmälan är inte komplett utan bifogade handlingar!
Det är viktigt att du fyller i anmälan korrekt och bifogar relevanta handlingar. För att din anmälan ska vara komplett ska du bifoga:

* situationsplan
* eventuellt grannyttrande
* kopia på avtal med fastighetsägaren om anläggningen ska läggas på annan mark än din egen

Ett grannyttrande kan göras digitalt via den här länken till Miljösamverkans e-tjänst för grannyttrande (grannhöran) i samband med installation av värmepump.
Situationsplan/karta kan du förbereda i vår kart-tjänst som finns på vår webbplats.

Vill du veta mer om lagstiftningen kring anmälan om värmepump kan du läsa i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, paragraf 17.

Frågor om e-tjänsten

Miljösamverkan Skaraborg
miljoskaraborg@skovde.se