Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen har ansvar för prövning och tillsyn som gäller strandskydd i alla områden utom de som omfattas av annat statligt områdesskydd i miljöbalken.

Syftet med strandskydd

Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurliv. Inom strandskyddat område råder förbud att uppföra, väsentligen ändra eller förbereda för ny byggnad. Det är också förbjudet att uppföra anläggningar eller utföra åtgärder som hindrar allmänhetens tillträde eller försämrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. Enligt miljöbalken råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag 100 meter från strandlinjen. Läs mer om strandskydd på Länsstyrelsens webbplats.

Utvidgat strandskydd i Falköpings kommun

I Falköpings kommun är strandskyddet utökat till 200 meter för Rösjön, Lönern, Vartoftasjön, Sjötorpasjön och Bjärsjön.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa