Beställ betygskopior

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du beställa kopior av betyg från grundskolan och gymnasieskolan i Falköpings kommun. 

Tjänsten avser betyg som är mer än tre år gamla och som levererats till kommunarkivet. Betyg som är yngre än tre år förvaras hos respektive skola, och kopia beställs direkt från skolan.
Du kan beställa en papperskopia som skickas till din postadress eller en pdf-kopia som skickas till angiven e-postadress.

Betygskopior från Lärcenter, den kommunala vuxenutbildningen, beställs via en tjänst på Lärcenters hemsida.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa