Beställ betygskopior

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du beställa kopior av betyg från grundskolan och gymnasieskolan i Falköpings kommun. Du kan bara beställa kopia av betyg som är tre år eller äldre. Yngre betyg förvaras av skolorna, och beställs direkt från skolan.

Du kan bara beställa betygskopia från grundskolan eller gymnasieskolan. Kopia av betyg från Lärcenter och annan vuxenutbildning beställs via en tjänst på Lärcenters hemsida.

Upp till och med nio betygskopior kan beställas utan kostnad. För tio kopior tar kommunen ut en avgift om femtio kronor. Kopior utöver tio sidor kostar två kronor per sida.

Om det inte finns ett betyg, kan kommunarkivet göra en avskrift av betygskatalogen. Avskrift av betygskatalog kan fungera som betyg till exempel i samband med ansökan till utbildning eller anställning. Avskriften är en ny handling i original, och kommunen tar en avgift för framställa en sådan. Avgiften är nittio kronor per påbörjad ¼ timme. För en typisk betygsavskrift kan det betyda 180 kronor (motsvarar ½ timme). 

Avgift för kopior och avskrift faktureras till den adress som anges i e-tjänsten.

Betygskopia eller avskrift kan göras på papper eller digitalt. Pappersexemplar sänds till den postadress som anges i e-tjänsten. Digitalt exemplar läggs i ärendet i e-tjänsten, och kan hämtas (laddas ned) av dig efter att du fått meddelande om att kopian/avskriften är framställd.
 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa