Beställning av nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På kartan redovisas förutom de vanliga detaljerna (vägkanter, lyktstolpar, hus osv) även byggrätten, anslutningar till VA-ledningar, höjder på tomten samt höjder på gatan.

Kartan levereras på papper i skala 1:500 och digitalt i pdf och Cad-formatet dwg. Hör med din husleverantör vilket format som behövs för just din tomt.

Vi behöver normalt tre veckor på oss efter beställning att framställa kartan så vi kan intyga att alla nödvändiga detaljer stämmer.

Kartan betalas tillsammans med bygglovet. Söks inte bygglov inom ett år, faktureras kartan separat.

Observera att kostnad för eventuell husutstakning tillkommer.

För prisuppgifter se denna länk

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa