Anmälan av eldstäder och rökkanaler

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att säkra ett bra och hållbart byggande omfattas många åtgärder av ett antal regler och lagar. För projekt, stora som små, kan frågorna vara många. Att göra fel kan bli kostsamt. Information för dig som har funderingar kring att bygga eller vidta andra lovpliktiga åtgärder, finns på Boverkets webbplats.

Även om de åtgärder du planerar att utföra inte kräver bygglov, kan du behöva göra en anmälan. En anmälan är en slags tillståndsansökan, som du ansöker om hos byggnadsnämnden.

Det gäller till exempel när du ska installera eller väsentligt ändra eldstäder och rökkanaler.

Handlingar som ska finnas vid anmälan:

  • En planritning i skala 1:100 som visar eldstadens placering.
  • En fasadritning i skala 1:100 som visar placering och höjd av skorsten (används befintlig skorsten går det även med ett foto).
  • Gärna en broschyr/produktblad som beskriver vilken eldstad/rökkanal du ska installera.

Detta händer sen:

  1. Anmälan inkommer till Stadsbyggnadsavdelningen.
  2. Vi granskar din anmälan och skickar ut ett startbesked. Tänk på att innan du har ett startbesked, får inga arbeten påbörjas.
  3. Med startbeskedet skickas en kontrollplan. Datera och signera efter varje utfört moment.
  4. När hela kontrollplanen är signerad ska den undertecknas och skickas in till oss.
  5. Skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig ska ha gjort en installationskontroll och godkänt anläggningen innan den får tas i bruk.
  6. När vi fått tillbaka ifylld kontrollplan skriver vi ut ett slutbesked och ärendet avslutas. Bra att tänka på: Du är själv ansvarig att lagar och regler; tex Boverkets Byggregler, följs vid installation och eldning. Innan du gör en anmälan är de bra att ta kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanal och eldstad. De kan ge råd och rekommendera lämplig placering och utformning. Ska du ta en befintlig rökkanal i bruk kan den behöva renoveras.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa