Anmälan om föreståndare brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

(Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

E-tjänsten används för anmälan om föreståndare i samband med att ansökan gjorts om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Förordningen (SFS 2010:1075). Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av MSBFS 2013:3. Finns att läsa på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se

Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning t ex plan- och bygglagen och miljöbalken.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa