Räkna ut magasinvolym vid 10 millimeter regn

LÄS MER
Den här tjänsten är till för att du enkelt ska kunna räkna ut hur stort dagvattenmagasin som behövs vid 10 millimeter regn.

I dag består stora delar av städer och bostadsområden av hårdgjorda ytor, vilket ställer ökade krav på att fastigheter ska ta hand om sitt eget dagvatten vid extremt väder.
En lösning är att använda sig av ett dagvattenmagasin, som fungerar som
lagring och fördröjning av dagvatten. Vattnet hinner då filtreras eller rinna bort i lagom takt utan att det orsakar översvämningar.

 

För att kunna dimensionera dagvattenmagasinet behöver du veta följande,

  • Takyta
  • Asfalterad yta
  • Stensatt yta

Frågor om e-tjänsten

Anslutning till VA-nätet
Anslutning.va@falkoping.se
0515-88 52 02