Ansökan brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

(Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner)

Ansökningsblanketten används för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och Förordningen (SFS 2010:1075). Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av MSBFS 2013:3. Samtliga föreskrifter finns att läsa på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se

Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning t ex plan- och bygglagen och miljöbalken.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa