Anmälan om driftstörning i lokal och/eller miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, paragraf 6 Verksamheten ska omgående underrätta oss om driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenhet för människors hälsa och miljön. Ni ska som första åtgärd meddela oss via e-post till miljoskaraborg@skovde.se eller ringa till vår kundtjänst, 0500-49 36 30. Anmälan via e-tjänsten gör ni snarast när ni har tillräckligt med information. 

Frågor om e-tjänsten

Miljösamverkan Skaraborg
miljoskaraborg@skovde.se