Näringslivsregister

LÄS MER

Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC AB. Uppdatering sker månadsvis.

Frågor om e-tjänsten

Magnus Sunden
magnus.sunden@falkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@falkoping.se