Ansökan Kulturidé

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en idé om en aktivitet eller verksamhet som gör att vi alla, oavsett bakgrund och erfarenheter, möts och känner oss inkluderade? I så fall kan du ansöka om bidrag från Kulturidé här! Bidraget ska främja möten och skapa en meningsfull fritid för alla som bor, lever och verkar i Falköping. 

Kriterier för att ansöka

 • Idéerna kan till exempel gälla att ordna en enstaka träff i hantverk, genomföra studiecirklar i matlagning eller kurs i cykling. 
 • Du kan ansöka om bidrag på maximalt 50 000 kr. 
 • Verksamheten får gärna vara delfinansierad av den sökande organisationen/verksamheten genom exempelvis arbetstimmar eller med ekonomiska bidrag.
 • Aktiviteten/verksamheten ska redovisas på särskild blankett efter utförd insats.
 • Bidraget ska gå till aktiviteter/verksamheter som ligger utanför den ordinarie verksamheten.
 • Bidrag kan sökas flera gånger.

Vad ska aktiviteten bidra till?

 • Främja inkludering och att alla känner sig som en del av samhället. 
 • Möjliggöra social gemenskap och möten där olikheter berikar.
 • Möjliggöra aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet, delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang. 
 • Främja en meningsfull fritid och en god hälsa för alla som bor, lever och verkar i Falköping.

Vilka kan söka?

 • Alla organisationer/föreningar med organisationsnummer och med verksamhet i Falköpings kommun. 
 • Enskilda personer men med stöd av en organisation/förening
 • Kommunala verksamheter i samverkan med en organisation från den ideella sektorn. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa