Ansökan Kulturidé

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en idé om en aktivitet eller verksamhet kan bidra till att skapa inkludering? I så fall kan du ansöka om bidraget Kulturidé här. Bidraget ska främja möten och skapa en meningsfull fritid för alla som bor, lever och verkar i Falköping.

Titta gärna på filmen om kulturidé.

Vad kan man söka till

 • Pengar ska gå till särskilda idéer/ aktiviteter som innebär ett nytänk och inte finansieras inom den ordinarie verksamheten. 

Om utvecklingsmedlet

 • Det går att ansöka om maximalt 50 000 kr per år och idé/aktivitet.
 • Medel ska sökas innan idén/aktiviteten genomförs.
 • Efter aktiviteten ska en återrapportering lämnas in via särskild blankett. 
 • Pengarna betalas ut efter att återrapport har kommit in. Återrapport ska göras senast fyra månader efter projektet eller insatsen avslutas. 
 • Idén / aktiviteten får gärna vara delfinansierad av sökande genom exempelvis arbetstimmar eller pengar. 
 • Det går att söka 3 gånger för samma projekt. Vid ansökan till samma projekt ser vi gärna en idé om hur fortsättningen ser ut. 
 • Ansökningar där det finns en samverkan med andra uppmuntras. 
 • Ansökningar där flera av syftena med  Kulturidé  uppfylls uppmuntras. 
 • När bidrag redan utgår från kommunala medel beaktas särskild försiktighet vid bedömning av ansökan. 

Syftet med kulturidé/Vad ska aktiviteten bidra till?

 • Främja inkludering och att alla känner sig som en del av samhället. 
 • Möjliggöra social gemenskap och möten där olikheter berikar.
 • Möjliggöra aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet, delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang. 
 • Främja en meningsfull fritid och en god hälsa för alla som bor, lever och verkar i Falköping.

Vilka kan söka?

 • Alla organisationer/föreningar med organisationsnummer och med verksamhet i Falköpings kommun. 
 • Enskilda personer men med stöd av en organisation/förening
 • Kommunala verksamheter i samverkan med en organisation från den ideella sektorn. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa