Ansökan Kulturidé

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en idé om en aktivitet eller verksamhet som gör att vi alla, oavsett bakgrund och erfarenheter, möts och känner oss inkluderade? I så fall kan du ansöka om bidrag från Kulturidé här! Bidraget ska främja möten och skapa en meningsfull fritid för alla som bor, lever och verkar i Falköping. 

Vad kan man söka till

 • Pengar ska gå till särskilda idéer/ aktiviteter som innebär ett nytänk och inte finansieras inom den ordinarie verksamheten. 

Om utvecklingsmedlet

 • Det går att ansöka om maximalt 50 000 kr per år och idé/aktivitet.
 • Medel ska sökas innan idén/aktiviteten genomförs.
 • Efter aktiviteten ska en återrapportering lämnas in via särskild blankett. 
 • Pengarna betalas ut efter att återrapport har kommit in. Återrapport ska göras senast fyra månader efter projektet eller insatsen avslutas. 
 • Idén / aktiviteten får gärna vara delfinansierad av sökande genom exempelvis arbetstimmar eller pengar. 
 • Det går att söka 3 gånger för samma projekt. Vid ansökan till samma projekt ser vi gärna en idé om hur fortsättningen ser ut. 
 • Ansökningar där det finns en samverkan med andra uppmuntras. 
 • Ansökningar där flera av syftena med  Kulturidé  uppfylls uppmuntras. 
 • När bidrag redan utgår från kommunala medel beaktas särskild försiktighet vid bedömning av ansökan. 

Vad ska aktiviteten bidra till?

 • Främja inkludering och att alla känner sig som en del av samhället. 
 • Möjliggöra social gemenskap och möten där olikheter berikar.
 • Möjliggöra aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet, delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang. 
 • Främja en meningsfull fritid och en god hälsa för alla som bor, lever och verkar i Falköping.

Vilka kan söka?

 • Alla organisationer/föreningar med organisationsnummer och med verksamhet i Falköpings kommun. 
 • Enskilda personer men med stöd av en organisation/förening
 • Kommunala verksamheter i samverkan med en organisation från den ideella sektorn. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa