Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att säkra ett bra och hållbart byggande omfattas många åtgärder av ett antal regler och lagar. För projekt, stora som små, kan frågorna vara många. Att göra fel kan bli kostsamt. Information för dig som har funderingar kring att bygga eller vidta andra lovpliktiga åtgärder finns på Boverkets webbplats.

Bygglov krävs vanligtvis när du ska bygga nytt, bygga till eller göra väsentliga ändringar i användningen av en byggnad. Om du till exempel ska sätta upp en skylt eller ljusanordning omfattas detta av bygglov.

Markanvändning och bebyggelse regleras i städer och tätorter av detaljplaner. Om du ska bygga inom detaljplanelagt område är det därför viktigt att stämma av den planerade bebyggelsen med detaljplanen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid uppsättning av skyltar eller ljusanordningar i centrala Falköping.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa