Godkännande av regler vid lån av elevdator för högstadieelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Falköpings kommun erbjuder elever att få låna ett lärverktyg för personligt bruk under den tid de är elever på skolan. Genom att underteckna visar du att du tagit del av informationen med regler och förutsättningar och att du är medveten om att ditt barn måste följa de villkor som beskrivs i informationen - om inte detta görs har skolan rätt att återta utrustningen.

Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom reglerna/förutsättningarna med eleven. Reglerna gäller från det att eleven tagit emot utrustningen till dess att den lämnas tillbaka till skolan.

Du som saknar e-legitimation kan istället skriva ut detta dokument.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa