Kontrakt för lån av Chromebook för elev på högstadiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Falköpings kommun erbjuder elever att låna personlig Chromebook under den tid eleven är på skolan. Genom att underteckna det här kontraktet förbinder du dig till att ditt barn följer kontraktet och är medveten om att skolan har rätt att återta utrustningen om kontraktet inte följs.

Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom kontraktets innehåll med eleven. Kontraktet gäller från det att eleven fått utrustningen till dess att den lämnas tillbaka till skolan.

Här finner du en blankett för eventuell utskrift.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa