Klagomål på bristande livsmedelshantering, störande verksamhet mm

LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du anmäla olika typer av klagomål till oss. 

Du kan anmäla ditt klagomål anonymt. Vissa klagomål kan dock vara mycket svåra att utreda om vi inte vet var du bor eller har några kontaktuppgifter till dig om vi behöver mer information.

För att lämna klagomål på upplevd trängsel eller andra brister utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinje om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen välj "anmälan om brister i livsmedelshantering" och därefter "övrigt". Beskriv så tydligt du kan i fältet med övrig information. Observera att det endast är serveringsställen vi har tillsyn över, gäller ditt klagomål andra platser ska du kontakta Länsstyrelsen.

Vid klagomål på inomhusmiljö eller återkommande störning från en verksamhet vill vi att du bifogar en ifylld störningsdagbok. Använd gärna vår mall som du hittar på vår webbplats. Dagboken ska föras under 2-3 veckor.

Frågor om e-tjänsten

Miljösamverkan Skaraborg
miljoskaraborg@skovde.se