Samtycke till informationsutbyte SSPF - samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

SSPF

SSPF är en samverkansmodell för att erbjuda tidiga insatser gemensamt för ett barn eller en grupp av unga som riskerar att utveckla ett riskbeteende som kan leda till kriminalitet eller beroendeproblematik. Genom samtycket kan de professionella som möter barnet eller de unga dela information.

Målgruppen för SSPF är barn och unga, mellan 12 och 18 år (21 år). Socialtjänsten, skolan, polisen och fritidsverksamheten utgör grunden i SSPF. Den unge/barnet får en resursgrupp med funktioner från de tre förvaltningarna. Vårdnadshavare får kontinuerlig information kring den unge och kan påverka hur hjälpen kommer se ut.

Samsyn för bättre hjälp kring barnet

Med SSPF skapas ett gemensamt arbete kring ert barn. Med samsyn kring barnet kan vi som arbetar i ett tidigt skede erbjuda bättre hjälp.

Vårdnadshavaren löser sekretessen

SSPF bygger på att vårdnadshavare skriftligen godkänner att anställda från de fyra aktörerna får lov att häva sekretessen och prata öppet om barnet, s.k. samtycke.

 

Vill du veta mer om "Samverkan kring ungas brottslighet genom SSPF" hittar du mer att läsa här.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa