Orosanmälan för barn eller vuxen

LÄS MER

Vem kan göra en orosanmälan?

Privatperson
Om du som privatperson får kännedom om eller misstänker att ett barn eller en vuxen far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Som privatperson kan du vara anonym när du gör en orosanmälan.

Anmälningsskyldig
Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område. Som anmälningsskyldig kan du inte göra en orosanmälan anonymt.

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. Du ska även då tänka på att inte vara inloggad i e-tjänsteplattformen när du gör din anmälan.

Vad händer sedan?

Inkomna anmälningar hanteras vardagar mellan klockan 7.30 – 16.30 med undantag för dag före röd dag och klämdagar då hantering sker fram till klockan 15. För anmälningar utanför dessa tider som kräver omedelbar hantering hänvisas till socialjouren.

När en orosanmälan inkommit ska socialtjänsten inom 24 timmar göra en skyddsbedömning där det ska framgå om det finns skäl att vidta omedelbara skyddsåtgärder. Socialtjänsten har därefter 14 dagar på sig att göra en förhandsbedömning, därefter beslutas om en utredning enligt 11 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) ska inledas eller inte. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

 

Är du osäker på om, hur och vad du bör anmäla?

Har du frågor som rör orosanmälan är du välkommen att kontakta socialtjänsten reception;

0515 – 88 53 20

Måndag till fredag: 07.30 – 16.30

 

Socialjouren

Efter kontorstid når du socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21/ 0500-49 74 22 under deras öppettider. Övrig tid når du dem via 112. För mer information se;

 

Kontakta socialjouren (skovde.se)

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa