Begäran om registerutdrag krisledningsnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna. 

Observera att registerutdrag endast ger information om vilka personuppgifter som finns registrerade hos barn-och utbildningsnämden. Om ni vill ta del av handlingar i sin helhet så som en journal, ska en begäran om allmän handling göras och då får du kontakta respektive förvaltning via e-post eller telefon. 

Notera även att om du vill göra en begäran om utdrag från polismyndighetens belastningsregister för att kunna arbeta inom förskola och skola ska den begäran göras på polismyndighetens hemsida som du hittar via den här länken. 

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Falköpings kommun. För att få reda på det gör du en förfrågan om ett registerutdrag på de personuppgifter som finns registrerade om dig. Då varje nämnd är en egen myndighet får du göra en begäran till varje nämnd som du önskar få ut information ifrån. Nämnden är skyldig att ge dig besked om de behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall vilka personuppgifter. Du ska normalt få ett skriftligt registerutdrag inom en månad. 

Krisledningsnämnden ansvarar för att utföra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Personuppgiftsansvarig

Jenny Trygg
jenny.trygg@falkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa