Avgiftsberäkning för vatten och avlopp i Falköpings kommun

LÄS MER
I varje fastighet sitter det en vattenmätare som mäter allt vatten som används efter vattenmätaren. En gång per år sker en avläsning av vattenmätaren som ger ett underlag för debitering av VA-tjänster, läs mer på https://www.falkoping.se/bygga--bo/vatten-och-avlopp/dricksvatten. 
I räknaren antas att vattenförbrukningen per år är 50 m³ för vuxna personer/tonåringar och 25 m³ för barn. Vid högre eller lägre förbrukning kommer den verkliga debiteringen skilja sig från vad som anges i e-tjänsten.


Innan du gör din beräkning
Avgiftsberäkningen är en e-tjänst som kan användas för att till exempel:
  • Räkna ut vad kommunalt vatten och avlopp kostar
  • Ett stöd till hyresvärdar och hyresgäster samt mäklare vid försäljning av fastighet

 

Frågor om e-tjänsten

VA kundtjänst
kundtjanst.va@falkoping.se
0515-88 52 70