Ansöka om insats enligt lagen om stöd och service (LSS)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer

  1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

För att ha rätt till insats enligt LSS ska du omfattas av lagens personkrets. Du ska därutöver bedömas ha ett behov av den begärda insatsen.

 

Ansökan kan du göra om det gäller dig själv, om du är ombud, god man, förvaltare eller vårdnadshavare. Efter att ansökan har inkommit så kommer Falköpings kommuns socialsekreterare kontakta dig för att göra en utredning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa