Ansökan om ledighet för elever i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Båda vårdnadshavarna måste ha e-legitimation för att använda e-tjänsten. Om inte får man använda en pappersblankett.

Enligt skollagen har eleven närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Därför gäller återhållsamhet med ledighet för elever.
  

Skolans uppdrag är att alla elever ska uppnå kunskapskraven i läroplanen. Som vårdnadshavare ansvarar du för att ditt barn snarast läser in samtliga kursmoment som han/hon missat under ledigheten.

Ansökan ska skickas in senast 14 dagar innan ledigheten påbörjas.
Tjänsten gäller endast för hela dagar. Vid del av dag anmäl via Skola24.

Skollagen 7 kap. säger följande:

Ledighet enligt § 18
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Här nedan finner du en blankett för eventuell utskrift:

Blankett på svenska

Blankett på arabiska

Blankett på persiska

Blankett på somaliska

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa