Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detaljplaner finns upprättade för städer och samhällen, men sällan för landsbygden. I en detaljplan är marken reglerad för hur den får utnyttjas och vilken typ av bebyggelse som får lov att uppföras.

Om du vill bygga hus på mark som inte omfattas av detaljplan kan du först ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en prövning över om det är lämpligt att bebygga marken och i så fall med vad och hur.

Vad är det som bedöms?

Det finns många aspekter att beakta. Man vill att det nybyggda huset ska smälta väl in i den miljö och den bebyggelse som redan finns. Det måste finnas möjlighet att ordna vatten och avlopp, eftersom det sällan finns kommunalt vatten och avlopp på landsbygden. Fornminnen, avstånd till vägar, elledningar, allmänna anläggningar så som skjutbanor, idrottsanläggning m.m. är andra saker som beaktas.

Varaktighet och kostnad för ett förhandsbesked

Ett förhandsbesked har en varaktighet på två år. Detta innebär att en ansökan om bygglov ska inkomma inom två år. Ett positivt förhandsbesked innebär att man har rätt att söka bygglov på den plats som förhandsbeskedet avser under en tvåårsperiod från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Om sökande får avslag i byggnadsnämnden debiteras samma taxa som då förhandsbesked godkänds.

Mer information om förhandsbesked hittar du på Boverkets webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa