Månadsrapport för kontaktperson inom LSS/SOL

LÄS MER

Kontaktperson
Tanken med en kontaktperson är främst att tillgodose behovet av en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen finns till hands när anhörigkontakter saknas eller behöver kompletteras.
Som kontaktperson blir du ett stöd och en medmänniska som underlättar ett självständigt liv i samhället. Du blir också en kompis som deltar i olika fritidsaktiviteter, tar en fika, ser en film eller går en promenad.

Månadsrapporten måste lämnas senast den 2:e varje månad. Skickar du inte in en månadsrapport varje månad uteblir ersättningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa