Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid i förskola/fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra din ansökan om plats för omsorg på obekväm arbetstid. Ditt behov ska vara regelbundet och minst 4 tillfällen per månad. Omsorgen är för barn i åldern 1-12 år och är placerad på förskolan Hästbacken, Falköping.

När du gör din ansökan behöver du bifoga tjänstgöringsintyg för båda vårdnadshavare. För enklare hantering se till att du har intyget på den enhet du gör ansökan från.

Har du ingen förskole/fritidsplacering idag, måste du även göra en grundansökan.

Platsantalet är begränsat och tremånadersgarantin gäller inte för plats till omsorg på obekväm arbetstid.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på kvällar, nätter och helger.

Schemat beräknas på båda vårdnadshavarnas/sammanboendes arbetstider per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Ytterligare information om omsorg kväll/natt/helg på Hästbackens förskola hittar du här.

Frågor om e-tjänsten

Barn- & utbildningsförvaltningen
barn.utb@falkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn.utb@falkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa