Begäran om registerutdrag byggnadsnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna. 

Observera att registerutdrag endast ger information om vilka personuppgifter som finns registrerade. Om ni vill ta del av handlingar i sin helhet så som en journal, ska en begäran om allmän handling göras och då får du kontakta respektive förvaltning via e-post eller telefon. 

Enligt artikel 15 i  dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Falköpings kommun. För att få reda på det gör du en förfrågan om ett registerutdrag på de personuppgifter som finns registrerade om dig. Då varje nämnd är en egen myndighet får du göra en begäran till varje nämnd som du önskar få ut information ifrån. Nämnden är skyldig att ge dig besked om de behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall vilka personuppgifter. Du ska normalt få ett skriftligt registerutdrag inom en månad. 

Byggnadsnämnden handlägger i huvudsak ärenden om bygglov, förhandsbesked, bygganmälan, tillsyn av ovårdade fastigheter, strandskyddsdispens, OVK och detaljplaner. Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och de flesta personuppgifter som nämnden behandlar lagras och sparas för evigt för eventuell myndighetsutövning samt för framtida forskning. 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa