Begäran om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som vill genomföra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan ska skriftligen ansöka om planbesked hos Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden tar då ställning till om förslaget är lämpligt. I beslutet tar nämnden hänsyn till tidigare ställningstaganden, till exempel vad som står i Översiktsplanen. Även rådande behov påverkar nämndens beslut.

Kommunen ska inom 4 månader, efter att en skriftlig och fullständig ansökan inkommit, meddela om planbeskedet är positivt eller negativt samt ge en tidsangivelse för när planen beräknas kunna antas. Nämndens beslut är inte bindande eller möjligt att överklaga.

OBS! Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en plan slutligen kommer att antas.

Om beskedet är positivt får Stadsbyggnads-avdelningen i uppdrag att pröva ärendet i en detaljplaneprocess.

Avgift

En avgift tas ut för behandling av planbesked.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Mer information

Ju fler bilagor som bifogas ansökan, och ju tydligare beskrivning som ges, desto fortare ges ett slutligt besked.

Det bör också nämnas att det tar olika lång tid att ta fram en detaljplan beroende på ärendets komplexitet. Kontakta gärna Stadsbyggnadsavdelningens planenhet innan ansökan skickas in, för att diskutera ärendet och eventuell tidsåtgång.

Mer information om planbesked hittar du på kommunens webbplats.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Betalkort eller Swish

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa