Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

LÄS MER
För att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker måste du ha tillstånd av den kommun där serveringsstället ligger. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara permanent eller tillfälligt.

Kommunen har avtal med Lidköpings kommun genom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS).

TiS ansvarar för alla ärenden som rör serveringstillstånd och det är på deras webbplats som du ansöker om tillstånd och anmäler.

Ansökan och avgifter

Alla ärenden och frågor hanteras av TiS, Lidköping.
Tillståndsenheten i Samverkan, hemsida
E-post: tillstandsenheten@lidkoping.se

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxan för serveringstillstånd. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning kan påbörjas.

När behöver du inte serveringstillstånd?

Du behöver inte ansöka om serveringstillstånd om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap.
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten