Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

LÄS MER

Kommunen ansvarar för tillstånd, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillstånd kan ges om den sökande uppfyller kraven i lagen och följer de av fullmäktige tagna besluten om policy och riktlinjer. Läs kommunens riktlinjer för alkoholservering.PDF

Tillståndsenheten i Samverkan, TiS, ansvarar för ärenden som rör serveringstillstånd. Tillståndsenheten handlägger ansökan och socialnämnden beslutar.

Hur ansöker jag?

Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd. Se avgiftstaxan för serveringstillstånd. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning kan påbörjas.

  • Ansökningsavgiften för serveringstillstånd sätt in på plusgironummer: 32138-0.
  • Märk insättningen 7601-72111-750.
  • Ansökan behandlas inte förrän avgiften är inbetald.
  • Avgiften avser myndighetsutövning och är momsbefriad.

När behövs inte serveringstillstånd?

Du behöver inte ansöka om serveringstillstånd om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap.
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten