Serveringstillstånd alkohol - ansökan/anmälan

LÄS MER

För att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker måste du ha tillstånd av den kommun där serveringsstället ligger. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara permanent eller tillfälligt.

Kommunen har avtal med Lidköpings kommun genom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS).

Alla ärenden och frågor hanteras av TiS, Lidköping.
Tillståndsenheten i Samverkan, hemsida
E-post: tillstandsenheten@lidkoping.se

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen, där olika avgifter gäller för respektive tillstånd. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning kan påbörjas. Mer information kring serveringstillstånd finns här.

I denna e-tjänst kan man ansöka/anmäla följande:

  • Serveringstillstånd av alkohol
  • Ändringar i befintligt serveringstillstånd
  • Förändringar i bolagsförhållande på befintligt serveringsställe
  • Upphörande av serveringstillstånd
  • Serveringsansvarig personal
  • Serveringslokal vid catering
  • Kryddning av snaps
  • Provsmakning av alkoholdrycker