Beräkning om berättigande till försörjningsstöd

LÄS MER

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier påverkar det din rätt till försörjningsstöd.

Frågor om e-tjänsten

Socialnämnden
social@falkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
social@falkoping.se