Begäran om registerutdrag kommunstyrelsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna. 

Observera att registerutdrag endast ger information om vilka personuppgifter som finns registrerade. Om ni vill ta del av handlingar i sin helhet så som en journal, ska en begäran om allmän handling göras och då får du kontakta respektive förvaltning via e-post eller telefon. 

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Falköpings kommun. För att få reda på det gör du en förfrågan om ett registerutdrag på de personuppgifter som finns registrerade om dig. Då varje nämnd är en egen myndighet får du göra en begäran till varje nämnd som du önskar få ut information ifrån. Nämnden är skyldig att ge dig besked om de behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall vilka personuppgifter. Du ska normalt få ett skriftligt registerutdrag inom en månad. 

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att samordna och stödja, utveckla och följa upp den kommunala verksamheten med ett helhetsperspektiv på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen ska också stärka rollen av de strategiska och kommungemensamma frågorna med syfte att uppnå ett helhetsperspektiv och förbättra kvalitén och effektiviteten. Förvaltningen ska verka för en förebyggande och god samverkan med kommunens alla parter.  

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa