Begäran om registerutdrag Kultur-och Fritidsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna. 

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Falköpings kommun. För att få reda på det gör du en förfrågan om ett registerutdrag på de personuppgifter som finns registrerade om dig. Då varje nämnd är en egen myndighet får du göra en begäran till varje nämnd som du önskar få ut information ifrån. Nämnden är skyldig att ge dig besked om de behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall vilka personuppgifter. Du ska normalt få ett skriftligt registerutdrag inom en månad. 

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar för att du och jag ska få en meningsfull tillvaro, stärka ungas delaktighet och inflytande samt inkludera och skapa mötesplatser för alla. I förvaltningen ingår bland annat Odenbadet, Fritidskontoret, folkbiblioteket, öppen ungdomsverksamhet med mera. Vi arbetar med bland annat lokalbokning, förenings-och verksamhetsbidrag, anläggningsdrift, friluftsliv och arrangemang. I samband med det behandlas och hanteras personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa