Begäran om registerutdrag kultur- och fritidsnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra en begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Registerutdraget innebär att du får del av de personuppgifter som behandlas om dig samt information om behandlingarna. 

Observera att registerutdrag endast ger information om vilka personuppgifter som finns registrerade. Om ni vill ta del av handlingar i sin helhet så som en journal, ska en begäran om allmän handling göras och då får du kontakta respektive förvaltning via e-post eller telefon. 

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Falköpings kommun. För att få reda på det gör du en förfrågan om ett registerutdrag på de personuppgifter som finns registrerade om dig. Då varje nämnd är en egen myndighet får du göra en begäran till varje nämnd som du önskar få ut information ifrån. Nämnden är skyldig att ge dig besked om de behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall vilka personuppgifter. Du ska normalt få ett skriftligt registerutdrag inom en månad. 

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar för att du och jag ska få en meningsfull tillvaro, stärka ungas delaktighet och inflytande samt inkludera och skapa mötesplatser för alla. I förvaltningen ingår bland annat Odenbadet, Fritidskontoret, folkbiblioteket, öppen ungdomsverksamhet med mera. Vi arbetar med bland annat lokalbokning, förenings-och verksamhetsbidrag, anläggningsdrift, friluftsliv och arrangemang. I samband med det behandlas och hanteras personuppgifter.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa