Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst kan användas av dig som vill ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan.

Elev som går i sin placeringsskola och uppfyller kravet på avstånd mellan hemmet och skolan behöver inte skicka in särskild ansökan, skolskjuts kommer i dessa fall att beviljas automatiskt.

Enligt Falköpings kommuns riktlinjer för skolskjuts ska avståndet mellan hemmet och skolan (närmsta framkomliga gång- eller cykelväg) vara minst:

 

  • 2.5 km för elev i förskoleklass – årskurs 3

  • 3 km för elev i årskurs 4-6

  • 3,5 km för elev i årskurs 7-9

 

Om du inte går i din placeringsskola eller om du inte uppfyller kraven på avstånd till skolan men ändå vill ansöka om skolskjuts, till exempel på grund av färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning, växelvis boende eller någon annan särskild omständighet, ska du använda denna e-tjänst.

Du som tänker ansöka om skolskjuts behöver registrera din ansökan i e-tjänsten i god tid så att resorna hinner planeras till terminsstart!

 

Sista ansökningsdagen för läsåret i år/i år är den 8 maj.

 

Den angivna sista ansökningsdagen är till för att beslut om skolskjuts ska kunna ges innan skolstart hösten i år.

Inkommer ansökan efter den angivna perioden kan inte skolskjuts garanteras till skolstart höstterminen i år. Dock kommer ansökningar som inkommer efter den angivna perioden att hanteras löpande.

Ansökan ska göras även om skolskjuts beviljats tidigare läsår. Detta gäller även resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl.

 

Skollagen (10 kap. 32 §)

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Om du inte har möjlighet att använda denna e-tjänst kan du finna en blankett här.

 

OBS! Ansökan måste förnyas vid varje nytt läsår.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa