Ansökan om lov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att säkra ett bra och hållbart byggande omfattas många åtgärder av ett antal regler och lagar. För projekt, stora som små, kan frågorna vara många. Att göra fel kan bli kostsamt. Information för dig som har funderingar kring att bygga eller vidta andra lovpliktiga åtgärder finns på Boverkets webbplats.

Bygglov krävs vanligtvis när du ska bygga nytt, bygga till eller göra väsentliga ändringar i användningen av en byggnad. Om du till exempel ska bygga hus, garage, inglasad altan eller plank krävs bygglov. Även skyltning omfattas av bygglov.

Här kan man även söka rivnings- och marklov.

Markanvändning och bebyggelse regleras i städer och tätorter av detaljplaner. Om du ska bygga inom detaljplanelagt område är det därför viktigt att stämma av den planerade bebyggelsen med detaljplanen.

Om detaljplan saknas ska du istället ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Då görs en lämplighetsbedömning kring att bebygga marken, bebyggelsens egenskaper och utformning.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa