Visselblåsarfunktion

LÄS MER

Så här fungerar visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen ska användas vid misstanke om allvarliga missförhållanden av person i ledande ställning. Medarbetare ska anmäla misstanke om missförhållanden eller andra fel som upptäckts till sin närmsta chef. Det kan dock finnas situationer eller fall där detta inte är möjligt. Det kan till exempel vara att misstankarna rör den egna chefen, eller att den personen som anmäler är rädd för att bestraffas för sin rapportering.
 

Exempel på allvarliga missförhållanden

  • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Sekretessbrott
  • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
  • Jäv i alla former av situationer
  • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
  • Försök att dölja något av ovanstående


Hantering av anmälningar

Inkomna anmälningar är allmänna handlingar som diarieförs och kan begäras ut. Anmälare som lämnar uppgifter behöver därför vara medvetna om att dessa kan komma att bli offentliga.
Anmälarens identitet eftersöks inte för anmälningar som lämnas anonymt.


Om du väljer att INTE vara anonym
När anmälan skickats in får du en bekräftelse på att den mottagits av systemet.
Vi återkopplar senast tre månader efter bekräftelsen.

 

Här kan du läsa mer information om visselblåsarfunktionen.
 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa