Anmälan till lovskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du förstärka dina kunskaper i matematik, engelska eller svenska/svenska som andraspråk?

Går du i årskurs 8 eller 9 på Högstadium Centrum har du möjlighet att göra detta på:

Högstadium Centrums lovskola den 13 och 14 februari 2023
 

Vi vänder oss till elever som vill ge sig själva en chans att nå så långt som möjligt i sin måluppfyllelse.

 Då är det viktigt att:
•    Du är motiverad och kommer att närvara på alla lektionspass.
•    Du kommer i tid, bidrar till en god studiemiljö samt har med din utrustning (bok, penna, dator etc.)

Är du inte motiverad eller inte följer ordningsregler så kontaktas vårdnadshavare och rektor för beslut om åtgärder


Välkommen med er anmälan i ETT av kärnämnena engelska, matematik eller svenska/svenska som andraspråk. 

Observera!
•    Detta är en bindande anmälan. Ingen extra info kommer att skickas ut.
•    Undervisningen kommer att vara på Högstadium centrum
•    Skoldagen kommer att vara mellan 8.30–14.30. Lunch kommer att serveras.
•    Arbetet sker i grupp med elever från olika klasser
•    Anmälan görs av vårdnadshavare i samråd med eleven. 
•    Vid sjukdom ska vårdnadshavare göra sjukanmälan. Detta görs genom att sms:a namn och klass på eleven till 070 26 57 982.

Ni gör anmälan senast den 31 januari.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa