Ansökan till Musikskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Terminsavgifter

Skolungdom

Gruppundervisning - drama, drill, gitarr, sång

500:-

Terminsavgift till och med år 6

670:-

År 7 - år 3 gymnasiet

750:-

Instrumenthyra

400:-

Drillstavshyra 150:-

 

 

Kortkurser 10 gånger

Barn

Danslek (4-5 år), Familjebrass (6 år),

Karusellen (7 år), Bild & form (8+ år)

400:-

 

 

Kortkurser

Vuxen

Vuxen efter gymnasiet-25 år, 5 gånger

450:-

Vuxen efter gymnasiet-25 år, 10 gånger

900:-

Vuxen över 25 år, 5 gånger

850:-

Vuxen över 25 år, 10 gånger

1700:-

Instrumenthyra per termin

400:-

 

Antagen elev erbjuds minst 25 lektionstillfällen per läsår. Syskonrabatt gäller syskon med samma folkbokföringsadress. Syskon nr 1 och 2 betalar 100% av avgiften. Övriga syskon betalar ingen terminsavgift, utan bara eventuell instrumenthyra. Reduceringen gäller inte vid kortkurser. I undervisningen används spelböcker av olika slag som bekostas av eleven.

Instrument

Följande instrument finns för uthyrning, i mån av tillgång:

  • Uthyres endast ETT år: fiol, altfiol, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, baryton, trombon, dragspel och trumset
  • Gratis hyra första spelåret: cello, kontrabas, bastuba, oboe och fagott.

När hyrtiden gått ut vill vi att ni skaffar ett eget instrument. Musikskolans lärare hjälper gärna till med goda råd inför ert instrumentköp.

Antagning och uppsägning

Antagen elev behåller sin plats tills målsman säger upp den. Avbryts undervisningen efter tredje lektionstillfället debiteras hela terminsavgiften. Gäller nya elever.

För mer information, besök Musikskolans hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Musikskolan
musikskolan@falkoping.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn.utb@falkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa