Ledningskollen

LÄS MER

Kolla innan du gräver

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att till exempel:

  • få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns

  • skydda ledningar mot avgrävningar

  • förenkla och samordna grävarbeten 

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät.

Frågor om e-tjänsten

Håkan Gustafsson
hakan.gustafsson@falkoping.se